Potrivit unui proiect de ordonanta prin care Ministrul Finantelor vrea sa introduca si in Romania sistemul „Split VAT”, de la 1 octombrie 2017, firmele înregistrate în scopuri de TVA au obligatia de a-si deschide câte un cont pentru plata taxei pe valoare adaugată (TVA). Cei care incalca obligatiile de plata a TVA, vor avea de platit amenzi.

Este de mult stiut că furnizorii sau prestatorii încasează TVA aferentă operațiunilor economice intreprinse, dar că nu întotdeauna ajunge la bugetul de stat taxa datorată.

Pentru reducerea evaziunii fiscale în domeniul TVA,  firmele vor fi obligate să-și deshidă cont separat de TVA, cont din care să nu poată retrage bani, ci doar să primească de la clienți.

Mecanismul „VAT Split” va fi optional de la 1 septembrie 2017, urmand ca incepand din 1 octombrie sa fie obligatoriu.

Proiectul de ordonanță al Ministerului Finanțelor Publice prevede:

 • ”Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA. Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei și, după caz, în valută”.
 • ”Până la data de 1 octombrie 2017, persoanele impozabile, inclusiv cele care se află sub incidenţa legislației privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, trebuie să deschidă cel puțin un cont distinct de TVA și să comunice acest cont tuturor furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor” – se arată în proiectul de ordonanță al MFP”.
 • ”Persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate într-un cont distinct deschis de furnizor/ prestator. Prin excepție, persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA nu au obligatia să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/ prestator”.
 • includerea în categoria persoanelor care au obligația deschiderii de conturi de TVA și a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA aflate sub incidenţa legislației privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă;
 • stabilirea modului de determinare a TVA care trebuie virată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în cazul plăților parțiale;
 • stabilirea regulilor de decontare a TVA în cadrul grupurilor fiscale unice care depun decont centralizat de TVA;
 • regulile de deschidere și funcționare a conturilor de TVA, respectiv de debitare și de creditare a acestora;
 • situațiile în care este necesară aprobarea ANAF pentru debitarea conturilor de TVA;
 • obligațiile instituțiilor de credit/trezoreriei statului cu privire la conturile de TVA;
 • stabilirea unor reguli speciale de funcționare a conturilor de TVA în cazul instituțiilor publice;
 • limitarea executării silite a conturilor de TVA doar la sumele reprezentând TVA datorate bugetului de stat sau altor creditori;
 • stabilirea de contravenții și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor actului normativ;
 • stabilirea unei perioade de tranziție la mecanismul de plată defalcată a TVA în luna septembrie, prin instituirea posibilității de aplicare opțională a acestuia, fără aplicarea de sancțiuni în această perioadă.

 

Conform art. 18, se constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții ca, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

 • plata TVA de către persoanele impozabile și instituțiile publice în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în condițiile în care acesta a comunicat beneficiarului un cont de TVA;
 • nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, a obligațiilor de a-și deschide cont de TVA și a celor legate de debitarea contului de TVA.
 • nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, a obligațiilor privind virarea TVA în propriul cont de TVA, în urma diverselor încasări.
 • debitarea contului de TVA de către titular în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

Contravențiile prevăzute la art.18 se sancționează după cum urmează:

 1. contravenția de la art. 18 lit.a) și d) cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului;
 2. contravențiile de la art. 18lit.b), cu amendă cuprinsă între 2000 lei și 4000 lei;
 3. contravenția de la art. 18 lit. c), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organelefiscale competente. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanță, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.