In Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 53/2017 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 Р  Codului Muncii. Acest act normativ aduce noi obligatii pentru angajatori si regimul sanctionar al muncii nedeclarate va fi mult mai dur.

Se cere ca angajatorul sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru fiecare angajat in parte si documentele de evidenta a timpului de munca lucrat efectiv in ziua respectiva, cu evidentierea in mod expres a orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, pentru fiecare angajat.

Cea mai semnificativa schimbare care are efecte directe asupra angajatorilor este scurtarea termenului in care se pot incheia acte aditionale pentru modificarile contractuale. Astfel, actele aditionale vor fi incheiate inainte sa produca efecte, nu in termen de 20 de zile lucratoare, cum era prevazut anterior.

De asemenea, se vor sanctiona situatiile care constituie munca nedeclarata iar amenzile vor avea un cuantum maxim, fara a mai fi prevazut un interval si vor fi aplicate pentru fiecare persoana care va efectua munca nedeclarata.

Se considera munca nedeclarata si se sanctioneaza astfel:

  • amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata la locul de munca fara incheierea unui contract individual de munca in forma scrisa si transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii la respectivul loc de munca;
  • amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata la locul de munca in conditiile in care contractul de munca ii este suspendat;
  • amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata la locul de munca in afara orelor de lucru efectiv stabilite prin contractual individual de munca cu timp partial.

Totusi, angajatorii au posibilitatea de a achita jumatate din amenda, in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului verbal de sanctionare.

In cazul in care se constata cazuri de munca nedeclarata, inspectorii au competenta de a sista activitatea locului de munca supusa controlului.

Se pedepseste cu amenda, primirea la locul de munca a unei persoane aflata illegal pe teritoriul Romaniei, sau se constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani daca se cunoaste ca aceasta este victima a traficului de persoane.