Skip to main content Skip to search

Archives for August 2017

Plata defalcata a TVA – adoptata in Sedinta de Guvern

In Sedinta de Guvern din 30 august 2017 a fost adoptata OG 14/2017 privind plata defalcata a TVA prin care se introduce optional acest sistem de la 1 octombrie 2017 si obligatoriu de a 1 ianuarie 2018.

Mai jos un rezumat al Comunicatului postat pe site-ul Guvernului:

“Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, de la 1 ianuarie 2018, de a deține și gestiona un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA aferente operațiunilor taxabile (achiziții de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări servicii).

Mecanismul privind plata defalcată a TVA presupune în principal:
– Deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, la instituții de credit și/sau unități ale Trezoreriei Statului. În cazul conturilor de TVA deschise la unități ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora și comisioanele aferente oricăror operațiuni în legătură cu acestea, se suportă de la bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi percepute de la titularii de cont.
– Plata de către beneficiari – instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operațiunilor taxabile în contul distrinct de TVA al furnizorului/prestatorului
– Virarea/depunerea de către furnizor/prestator în contul său de TVA a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferente încasărilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute în numerar, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare;
– Utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat;
– Posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF și instituirea unui termen de maximum 3 zile lucrătoare în care se aprobă transferul de către ANAF;
– Interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA.
In perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017, agenții economici POT OPTA pentru aplicarea opțională a plății defalcate a TVA, aceștia beneficiind de unele facilități precum:
– anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
– acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Actul normativ mai prevede, printre altele:
– instituirea obligației persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a își vira în contul de TVA în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opțional mecanismul;
– înființarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA organizat de ANAF și în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017;
– instituirea unor contravenții și sancțiuni specifice pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în cadrul actului normativ”

Plata defalcata a TVA – aplicarea obligatorie a sistemul se va amana pana la 1 ianuarie 2018

Read more

Noutati legate de noile prevederi din Codul Muncii

Noua cerința impusă în Codul Muncii a ridicat numeroase întrebări din partea angajatorilor. Cele mai multe dintre acestea sunt cu privire la modul cum trebuie ținută o astfel de evidență.

Pe data de  7 august 2017, in Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 53/2017 pentru modificarea Legii nr. 53/2003. Una dintre prevederile acesteia, ii obliga pe  angajatorilor să țină evidențe mult mai detaliate pentru timpul de lucru al salariaților.

In momentul de fata, in Codul Muncii, scrie ca “Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru”.

Inexistenta sau neprezentarea acestei evidente, atrage dupa sine, amenzi intre 1.500 si 3.000 lei.

Potrivit ultimului comunicat de presa, este mai putin important cum sunt tinute aceste evidente, ceea ce conteaza cu adevarat, este sa fie tinute. Se intelege ca, nu contează forma în care se ține evidența, dar din acestea trebuie sa  reiasă, pentru fiecare zi de lucru, pentru fiecare salariat, ora de început și ora de final ale programului de lucru. Angajatorul e liber să se folosească fie condică de prezență, fie pontaj manual/automat sau foaie colectivă de prezență.

Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat al Inspecției Muncii, a precizat ca, ” În acest context, rămâne la latitudinea angajatorului să stabilească dacă angajații au obligația de a semna sau nu documentele de evidență a orelor de muncă prestate zilnic”.

O alta intrebare pe care multi angajatori o au este daca salariatul are obligatia să o semneze. In prevederea legală mentionata la inceput, nu se precizează dacă evidența trebuie să poarte semnăturile salariaților aflați la lucru. Intru cat Codul nu impune acest lucru, dar daca angajatorul isi doreste in mod expres, atunci are posibilitatea să stabilească asta prin regulamentul intern.

“În acest context, rămâne la latitudinea angajatorului să stabilească dacă angajații au obligația de a semna sau nu documentele de evidență a orelor de muncă prestate zilnic”, potrivit acestuia.

 

Read more

Plata defalcata a TVA – aplicarea obligatorie a sistemul se va amana pana la 1 ianuarie 2018

S-a modificat proiectul privind plata defalcata a TVA iar aplicarea obligatorie a sistemul se va amana pana la 1 ianuarie 2018. Important de stiut este faptul ca, persoanele care opteaza pentru aplicarea acestui sistem in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 vor putea beneficia de cateva facilitati.

Intr-un comunicat de presa al MFP, modificarea si amanarea proiectului a venit “Ca urmare a consultarilor publice, cu mediul de afaceri, patronate, sindicate, asociatii profesionale, inclusiv cu cele reprezentate in cadrul Comisiei de dialog social, Ministerul Finantelor Publice a adus o serie de modificari proiectului de ordonanta privind plata defalcata a TVA”.

Expertul Contabil – Grigore Elisabeta,  susţine ca „Romania are nevoie de implementarea unor masuri dure de colectare a TVA  pentru a creste bugetul de stat şi a combate evaziunea fiscala, insa companiile vor fi afectate pentru ca vor fi nevoite sa suporte costuri adiţionale suplimentare atat cu implementarea sistemului de urmarire si inregistrare a TVA aferent incasarilor/platilor in timp real, cat si cu comisioanele bancare generate de creşterea semnificativă a tranzacţiilor bancare. In plus, se vor lovi si de birocratia din Romania si de  sancţiunile impuse în cazul erorilor sau întârzierilor de implementare. De asemenea, aceasta masura va avea un efectiv negativ si asupra disponibilitatilor banesti ale companiilor.

 

Persoanelor care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie -31 decembrie 2017, li se vor anularea penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017 (in anumite conditii), sau le vor fi acordate o bonificatie de 5% la plata impozitului pe profit / a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

 

Unele dintre cele mai importante modificari, constau in:

– aplicarea obligatorie a mecanismului platii defalcate a TVA va fi posibila incepand cu 1 ianuarie 2018;

– se prelungeste perioada de aplicare optionala a mecanismului de la 1 la 3 luni, respectiv

1 octombrie – 31 decembrie 2017;

– se amana aplicarea optionala a mecanismului platii defalcate a TVA – 1 octombrie 2017.

 

Modificarea proiectului de lege aduce schimbari referitoare si la:

– extinderea  de la 3 zile lucratoare la 7 zile lucratoare, a termenului in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia virarii in contul de TVA a TVA aferente diferentei intre incasarile si platile in numerar, precum si a TVA aferente platilor cu carduri de debit/credit sau substitute de numerar;

– se va infiinta Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA. Aici vor fi inscrise persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 si instituirea unui termen de maximum 3 zile lucratoare in care ANAF aproba transferul sumelor din contul de TVA in contul curent al titularului.

– stabilirea unei perioade de gratie, de 7 zile lucratoare, in cadrul careia sa se corecteze erorile. Erorilor necorectate in termenul specificat anterior, li se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile.

 

Dupa expirarea termenului de 30 de zile, persoanele impozabile inregistrate in scop de TVA vor fi sanctionate cu:

amenda de 50% din suma reprezentand TVA pentru nevirarea in contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronata a contului de TVA;

– amenda de 10% din suma reprezentand TVA pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent al titularului in contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul de TVA.

 

 

Read more

Sistemul “Split VAT” – firmele au obligatia de a-si deschide cate cont separat pentru plata TVA.

Potrivit unui proiect de ordonanta prin care Ministrul Finantelor vrea sa introduca si in Romania sistemul „Split VAT”, de la 1 octombrie 2017, firmele înregistrate în scopuri de TVA au obligatia de a-si deschide câte un cont pentru plata taxei pe valoare adaugată (TVA). Cei care incalca obligatiile de plata a TVA, vor avea de platit amenzi.

Este de mult stiut că furnizorii sau prestatorii încasează TVA aferentă operațiunilor economice intreprinse, dar că nu întotdeauna ajunge la bugetul de stat taxa datorată.

Pentru reducerea evaziunii fiscale în domeniul TVA,  firmele vor fi obligate să-și deshidă cont separat de TVA, cont din care să nu poată retrage bani, ci doar să primească de la clienți.

Mecanismul „VAT Split” va fi optional de la 1 septembrie 2017, urmand ca incepand din 1 octombrie sa fie obligatoriu.

Proiectul de ordonanță al Ministerului Finanțelor Publice prevede:

 • ”Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA. Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei și, după caz, în valută”.
 • ”Până la data de 1 octombrie 2017, persoanele impozabile, inclusiv cele care se află sub incidenţa legislației privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, trebuie să deschidă cel puțin un cont distinct de TVA și să comunice acest cont tuturor furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor” – se arată în proiectul de ordonanță al MFP”.
 • ”Persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate într-un cont distinct deschis de furnizor/ prestator. Prin excepție, persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA nu au obligatia să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/ prestator”.
 • includerea în categoria persoanelor care au obligația deschiderii de conturi de TVA și a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA aflate sub incidenţa legislației privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă;
 • stabilirea modului de determinare a TVA care trebuie virată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în cazul plăților parțiale;
 • stabilirea regulilor de decontare a TVA în cadrul grupurilor fiscale unice care depun decont centralizat de TVA;
 • regulile de deschidere și funcționare a conturilor de TVA, respectiv de debitare și de creditare a acestora;
 • situațiile în care este necesară aprobarea ANAF pentru debitarea conturilor de TVA;
 • obligațiile instituțiilor de credit/trezoreriei statului cu privire la conturile de TVA;
 • stabilirea unor reguli speciale de funcționare a conturilor de TVA în cazul instituțiilor publice;
 • limitarea executării silite a conturilor de TVA doar la sumele reprezentând TVA datorate bugetului de stat sau altor creditori;
 • stabilirea de contravenții și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor actului normativ;
 • stabilirea unei perioade de tranziție la mecanismul de plată defalcată a TVA în luna septembrie, prin instituirea posibilității de aplicare opțională a acestuia, fără aplicarea de sancțiuni în această perioadă.

 

Conform art. 18, se constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții ca, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

 • plata TVA de către persoanele impozabile și instituțiile publice în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în condițiile în care acesta a comunicat beneficiarului un cont de TVA;
 • nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, a obligațiilor de a-și deschide cont de TVA și a celor legate de debitarea contului de TVA.
 • nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, a obligațiilor privind virarea TVA în propriul cont de TVA, în urma diverselor încasări.
 • debitarea contului de TVA de către titular în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

Contravențiile prevăzute la art.18 se sancționează după cum urmează:

 1. contravenția de la art. 18 lit.a) și d) cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului;
 2. contravențiile de la art. 18lit.b), cu amendă cuprinsă între 2000 lei și 4000 lei;
 3. contravenția de la art. 18 lit. c), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organelefiscale competente. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanță, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Read more

Modificari in Codul Muncii. Sanctiuni mari aduse angajatori pentru munca nedeclarata.

In Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 53/2017 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 –   Codului Muncii. Acest act normativ aduce noi obligatii pentru angajatori si regimul sanctionar al muncii nedeclarate va fi mult mai dur.

Se cere ca angajatorul sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru fiecare angajat in parte si documentele de evidenta a timpului de munca lucrat efectiv in ziua respectiva, cu evidentierea in mod expres a orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, pentru fiecare angajat.

Cea mai semnificativa schimbare care are efecte directe asupra angajatorilor este scurtarea termenului in care se pot incheia acte aditionale pentru modificarile contractuale. Astfel, actele aditionale vor fi incheiate inainte sa produca efecte, nu in termen de 20 de zile lucratoare, cum era prevazut anterior.

De asemenea, se vor sanctiona situatiile care constituie munca nedeclarata iar amenzile vor avea un cuantum maxim, fara a mai fi prevazut un interval si vor fi aplicate pentru fiecare persoana care va efectua munca nedeclarata.

Se considera munca nedeclarata si se sanctioneaza astfel:

 • amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata la locul de munca fara incheierea unui contract individual de munca in forma scrisa si transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii la respectivul loc de munca;
 • amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata la locul de munca in conditiile in care contractul de munca ii este suspendat;
 • amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata la locul de munca in afara orelor de lucru efectiv stabilite prin contractual individual de munca cu timp partial.

Totusi, angajatorii au posibilitatea de a achita jumatate din amenda, in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului verbal de sanctionare.

In cazul in care se constata cazuri de munca nedeclarata, inspectorii au competenta de a sista activitatea locului de munca supusa controlului.

Se pedepseste cu amenda, primirea la locul de munca a unei persoane aflata illegal pe teritoriul Romaniei, sau se constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani daca se cunoaste ca aceasta este victima a traficului de persoane.

Read more

S-a modificat baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori!

Din 1 august 2017 a intrat in vigoare O.G. nr. 4/2017  – publicată la 25 iulie 2017 (articol modificat prin art. I pct. 1), aplicabilitatea  începând cu veniturile aferente lunii august 2017.

Noua modificare vizeaza plata integrala a contributiilor de asigurari sociale datorate de angajator  la nivelul salariului minim garantat in plata indiferent de norma de lucru stabilita in contractul individual de munca, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c) din Codul Fiscal:

Art. 140. – (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia individuală.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul câştigului lunar brut prevăzut la art. 139, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 136 lit. c), pe perioada în care salariaţii acestora se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
  b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
  c) sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
  d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
  e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (3) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
 

 

Read more